Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chřestové slavnosti a chovatelé 2022

Ivančičtí chovatelé se aktivně zúčastnili Slavností chřestu a vína v roce 2022 uspořádáním výstavky.

article preview

Ivančičtí chovatelé na chřestových slavnostech 2022

Ve dnech 20. až 22. května 2022 se ve městě Ivančice konaly již 28. Slavnosti chřestu a vína. Tato velká kulturně-společenská akce s regionálním přesahem dávala možnost ukázky spolků a organizací spolupracujících s městem Ivančice. Na tradici ukázkových chovatelských expozic známých v minulosti bylo navázáno na letošním ročníku s tím, že „výstavku“ zabezpečili členové Základní organizace Českého svazu chovatelů Ivančice.

Po dohodě s Kulturním a informačním centrem Ivančice byl vypracován koncept jakou formou bude ukázková expozice drobných zvířat uspořádána. V jarním období proběhly v chovatelském spolku organizační přípravy, které vyústili v zabezpečení vlastní expozice. Naší snahou byla organizace pestré palety plemen a barevných rázů tak, aby byli návštěvníci, především z řad dětí a mládeže, spokojeni. Pro účely ukázky byla k dispozici tato zvířata:

Králíci – novozélandský bílý (chov. Pavel Buček – čestný předseda spolku), český strakáč (chov. Alice Šimková), velký světlý stříbřitý (chov. Josef Kovářík), zakrslý bílopesíkatý černý (chov. Lenka Bílová), zakrslý beran strakáč černý (chov. J. Kovářík)

Holubi – gigant a benešovský bílý (chov. L. Bílová), bucharský bublák a český bublák (chov. Zdeněk Kopáček)

Drůbež – leghornka bílá a zdrobnělá vyandotka černá (chov. Z. Kopáček), araukana divoce zbarvená (chov. Lenka Bílová), vlaška koroptví a sebritka stříbrná černě lemovaná (Petr Kukla) a zakrslá kočinka pšeničná (chov. Vlastimil Šimek)

Všechny potřebné věci včetně výstavních klecí, podlážek, steliva, krmiva, poutačů atd. byly připraveny a převezeny z chovatelského areálu na ulici Pod Hájkem, kde se každý rok pořádají výstavy drobných zvířat.

pátek byla expozice postavena a umístěna v průjezdu se stánkem poskytnutým KIC Ivančice na hlavní třídě na náměstí. Pro propagaci spolku byly využity nové informační bannery spolku, které byly letos vyrobeny. V páteční dopoledne byla expozice navštívena třídami místní mateřské a základní školy. Zvířata do ukázkové expozice byla vybrána tak, aby alespoň část z nich mohla být občas vybavena z výstavních ubikací pro pohlazení malými dětmi. Tato možnost byla hojně využívána, komentovaného doprovodu a ukázky drobných zvířat dětem se zhostila především jednatelka spolku Lenka Bílová. Malé děti byly z možnosti si pohladit králíka či drůbež přímo „u vytržení“ a na značné většině z nich bylo vidět, že tuto možnost dostali poprvé. Věříme, že jsme tímto gestem alespoň trochu přispěli k jejich náhledu na drobná hospodářská zvířata. Návštěvníci si mohli prohlédnout vzorníky plemen drůbeže a králíků a odnést si zdarma remitendy časopisu Chovatel. Oblíbená také byla ukázka vajec plemen a druhů drůbeže.

sobotu a neděli byla expozice umístěna ve dvoře městského úřadu, kde byla tzv. dětská zóna.

V neděli expozici doprovodila ukázka králičího hopu vedená kolektivem chovatelek okolo Jany Komarovové. Tento doprovodný program se rovněž setkal s velkým zájmem, především dětí, neboť bylo pěkně vidět, že chov králíků může mít i sportovní význam – pro tyto účely se šlechtí speciální králíci s ohledem na výkon na rovinné dráze, ve skoku vysoké, skoku dalekém a parkuru.

Po celou dobu expozice se o vystavená zvířata střídavě starali členové ZO ČSCH Ivančice – Lenka Bílová, Vlastimil Šimek, Petr Kukla, Lukáš Drápal, Karolína Marková, Jana Komarovová, Zdeněk Kopáček, Zdeněk Bíla, Jiří Šípek, Luboš Kuchařík a Josef Kovářík. Tito rovněž poskytovali základní poradenský servis ohledně chovatelství, což bylo návštěvníky oceňováno.

Závěrem bychom Vás rádi pozvali na výstavy drobných zvířat, které se uskuteční v chovatelském areálu na ulici Pod Hájkem 184/119 v místní části Alexovice. Budou jimi:  Tradiční místní výstava (k 90. výročí založení spolku) 30. – 31. 7. 2022, a letos opět také podzimní Oblastní výstava drobných zvířat 15. – 16. 10. 2022. V nedávné době se snažíme také o zpestření výstav o aktivity pro děti – skákací hrad, rukodělné činnosti, soutěže, dětské menu občerstvení apod. Veškeré informace o výstavách jsou dostupné na webu chovateleivancice.cz . Těšíme se na Vaši návštěvu – přijďte se podívat do Ivančic na zvířátka!

 

Za ivančický chovatelský spolek

dr. Vlastimil Šimek, předseda

Lenka Bílová, jednatelka