Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místní výstava 2021

Ivančice 2021

Po roce se ve dnech 25. – 26. 7. 2021 opět otevřel chovatelských areál ZO ČSCH Ivančice pro veřejnost a konala se zde tradiční místní výstava králíků, holubů a drůbeže.

S výrazným rozvolněním zdravotních opatření v červnu t.r. byl schůzí spolku odsouhlasen záměr uspořádat tradiční místní výstavu drobného zvířectva. Stalo se již tradicí, že členové spolku se snaží každý rok připravit pro návštěvníky něco nového a zajímavého, především ve vztahu k chovatelskému areálu.

Co se týče králíků, bylo přihlášeno 234 králíků v 31 plemenech. A to od velkých plemen, přes běžná i méně chovaná střední plemena, oblíbená malá plemena až po zakrslé a krátkosrsté králíky. Králíky posoudili: Jiří Jahoda, Miroslav Caha st. a David Chalupa, kteří udělili celkem 17 čestných cen a vítězný pohár. Čestné ceny: Mm (95,0 b) – MCH T. Havlíčková z Vyškova, Vss (379,0 b.) – P. Daněk z Blučiny, Vm (377,5 b.) – Ivan Geisselreiter z Velké Bíteše, Vč (95,5 b.) – K. Marková z Rosic, Bu (378,0 b.) – Ing. K. Strouhal z Olbramovic, Bu (376,0 b.) – J. Vlček z Velké Bíteše, Kuvm (376,5 b.) – J. Daněk z Blučiny, Kalm (95,5 b.) – J. Daněk, Ha (95,5 b.) – P. Gráf ze Senorad, Zabčo (376,5 b.) – F. Kuchařík z Mor. Bránic, MaBdiv (95,5 b.) – E. Crhonková z Vyškova, Rh (95,5 b.) – Z. Oborný ze Slavkova u Brna, Pe (95,0 b.) – F. Kuchařík, Sm (379,0 b.) – MCH J. Rybníček z Kuroslep, ZBdiv (96,0 b.) – J. Vlček, Zma (95,5 b.) – J. Vlček, Rexbčo (379,5 b.,) – P. Husák ml. Vítěznou kolekci vystavila a pohár získala M. Skácelová ze Švábenic na RexSs (380,0 b.).

Holubů bylo přihlášeno celkem 133 v 32 plemenech. Posouzení provedli MVDr. Václav Ráček a Miroslav Kafka. Udělili celkem 10 čestných cen a vítězný pohár. Čestné ceny: výstavní tippler (96,0 b.) – M. Odehnal z Mor. Bránic, moravský pštros černý (95,0 b.) – J. Sklenář z Blučiny , koburský skřivan (96,0 b.) – J. Nováček z Říčan u Brna, NVH (96,0 b.) – P. Hlavoň z Mor. Bránic, king (96,0 b.) – F. Studený z Blučiny, slezský voláč červený bělouš (95,0 b.) – MCH T. Barák z Velké Bíteše, thurgauzský štítník (96,0 b.) – M. Odehnal, luzernský zlatolímcový (96,0 b.) – P. Hlavoň, italský racek ledový (96,0 b.) – MCH K. Crhonek z Vyškova, stralsundskývysokoletec (95,0 b.) – MCH T. Barák. Pohár na vítězného holuba získal MCH J. Kopáček ze Zbýšova na české bubláky modré (96,0 b.).

U drůbeže (42 voliér v mohli návštěvníci shlédnout novinku – vyvýšené voliéry. Tento, dnes již na významných výstavách standardní, způsob ustájení drůbeže jsme se rozhodli v Ivančicích vyzkoušet. Věříme, že vystavovatelé, posuzovatelé, ale i návštěvníci ocenili lepší přehled a prezentaci vystavené drůbeže. V tomto směru patří poděkování především členu spolku P. Kuklovi za technickou realizaci. Posouzení provedli Miroslav Horák a Ing. Iveta Prombergerová, Ph.D. Čestné ceny (10) byly uděleny takto: k. smaragdová (95,5 b.) – M. Odehnal, kachna zakrslá bílá (95,0 b.) – M. Odehnal, vlašky koroptví (95,0 b.) – P. Peloušek, hedvábničky perlově šedé (95,0 b.) – MCH N. Kučerová, zdrobnělé viandotky bílé (2x ČC 95,0 b.) – R. Valeš, zdrobnělé hedvábničky bílé (95,0 b.) – D. Seitlová z Dolních Dunajovic, holandské slepice bílé (94,0 b.) – D. Seitlová, zdrobnělá vyandotka černá (93,5 b.) – MCH J. Kopáček, antverpský vousáč křepelčí (93,0 b.) – MCH L. Kukla z Ivančic. Pohár na nejlepšího jednotlivce drůbeže získal M. Odehnal na zdrobnělou australku černou (96,0 b.).

Novoty čekaly na návštěvníky také v kuchyni, kterou zajišťovaly Lenka Bílová a Alice Šimková. Byla kompletně přepracována receptura a příprava jídel. Návštěvníci si mohli pochutnat na pečeném masu. Děti jistě více ocenily palačinky, vafle anebo párek v rohlíku. Speciální poděkování patří pak Karolíně Markové a jejímu otci Jiřímu Markovi za zabezpečení masa na rožni, což mělo rovněž mimořádný ohlas. Již tradičně měla v Ivančicích na výstavě úspěch velmi bohatá tombola – tu zabezpečovala rodina Kopáčkova. Velmi se líbil i králičí hop organizovaný nejen v sobotu, ale i v neděli „hopařskou“ partou z Břeclavska a také chovatelkami Komarovovými z Ivančic. Pro děti byl připraven i skákací hrad a nově i malování perníčků u paní S. Stossové. Zajímavá zejména pro děti byla i ukázka větších hospodářských zvířat. Nedělní předání čestných cen a pohárů proběhlo za přítomnosti starosty města Ivančice pana Milana Bučka, který ocenil nejúspěšnější vystavovatele, ale rovněž všechny mladé chovatele.

Při posuzování pomáhali v rolích nosičů a zapisovatelů také členové z okolích spolků – děkujeme! Co se výše výstavnické účasti, musíme sdělit, že nás jako organizátory velmi těší velký zájem, a to jak vystavovatelů, tak i návštěvníků, kteří výstavu navštíví o víkendové ivančické pouti. Bereme to velký závazek pro další práci spolku. Velice si ceníme vystavovatelů, kteří do Ivančic přijeli z lokalit Třebíčska, Brněnska, Znojemska, ale i Vyškovska. Jsme tomu rádi a věříme, že zájem o chovatelské setkávání v Ivančicích bude opětovné. Z počtu 65 vystavovatelů bylo hned 15 (!) mladých chovatelů, všichni mládežníci obdrželi pamětní diplom. Zvláštní poděkování si pak zaslouží chovatelé K. M. Sengr a M. Tecl, kteří do Ivančic přijeli až z Liberecka, vystavili králíky a aktivně vypomohli na výstavě. Ještě zbývá uvést hlavní sponzory výstavy, bez jejichž podpory by nešlo výstavu uspořádat v tak velkém rozsahu – byly jimi Město Ivančice, a společnosti Autoexpres CZ a Technické služby CZ.

Srdečné poděkování patří všem, kteří přispěli k realizaci a zdárnému průběhu ivančické výstavy pod vedením předsedy spolku pana Pavla Bučka. Těšíme se vystavovateli a návštěvníky na viděnou na dalších výstavách a chovatelských akcích pořádaných ZO ČSCH Ivančice.

Za výstavní výbor Vlastimil Šimek